2018_Határtalanul!

"Vezess Jézusunk, s véled indulunk"

Az 500 éves reformáció erdélyi emlékeinek nyomában

2018. szeptember 18-21.

HAT-18-01-0616

logo

Hatartalanul Erdely 057

 

 

Hatartalanul Erdely 057

 

A Királyhágón

Hatartalanul Erdely 262

Nagykárolyban gróf Károlyi Sándor szobra előtt

FOTÓGALÉRIA

A FOTÓPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

1. GyoryPeti

I. hely
Győry Péter (7. b)

2. Hadobas Nandi

II. hely
Hadobás Nándor (7. b)

3. Kocsis Balint

III. hely
Kocsis Bálint (7. b)

DomjanCsenge

Különdíj
Domján Csenge (7. a)

GalLevi

Különdíj
Gál Levente (7. a)

Nagy öröm számunkra, hogy a "Határtalanul!" program keretében ebben a tanévben is részesülhettek 7. évfolyamos diákjaink abban az élményben, amit az előző tanévekben diáktársaik már megtapasztalhattak. Mivel az évfolyamon négy osztály van, ezért az utazást két részletben valósítottuk meg. Az őszi út kiváltságosai a 7. a és 7. b osztály tanulói voltak.

Útjainkat általában valamilyen tematika körá szervezzük, nem volt ez másképp most sem. Mivel közel volt még a reformáció 500. évfordulója, ezért utunkat a reformáció erdélyi emlékeinek a megtekintésére szenteltük. Röviden: egyik templomból ki, a másikba be :) De azért ennél sokkal változatosabb volt, bár tény, hogy sok templomot tekintettünk meg a négy nap során.

Hagyományainkhoz híven, ezúttal is bevontuk a diákokat, akik hol mint "honismereti vezetők", hol mint szónoki beszédet tartók és hol mint koszorúzók tűntek fel. Hiszen ez egy tanulmányi kirándulás!

Bár utunk célja elsősorban a reformáció emlékeinek a megtekintése volt, azért Nagyváradon nem hagyhattuk ki a püspöki székesegyházat, viszont a Partiumi Református Múzeumban már a tematikáé volt a főszerep, amikor megismerkedtünk a Váradi Biblia történetével. Belvárosi sétánk során Nagyvárad szecessziós épületeivel is megismerkedhettünk, valamint Ady Endrére is felhívta a figyelmünk Sipos Csaba helyi vezetőnk.
Mindig nagy élmény a Királyhágóra való megérkezés, amit egy közös fotó készítésével tettünk emlékezetessé. Ezen túl már Erdélyben vagyunk! Bánffyhunyad és Körösfő templomainak a megtekintése után érkeztünk meg a szálláshelyünkre, Torockóra, ahol mint tudjuk, kétszer kel fel a nap.


Nagy élmény diákjaink számára a helyi fiatalokkal történő találkozás. A kolozsvári Talentum Iskolába már visszajáró vendégek vagyunk, hiszen többször fogadtak bennünket az évek során. Bevált program szerint csoportokra osztottuk az osztályokat, akik a helyi gyerekek kíséretében egy önálló városfelfedezésre indultak. Addig a kísérőtanárok pedig megismerkedtek az iskola életével, működésével, gondjaikkal és örömeikkel. Közös fotóval örökítettük meg a találkozás örömét.
Kolozsvári sétánk Mátyás király szobrához, majd a Házsongárdi temetőbe vezetett, ahol egy remek feladat segítségével diákjaink kiscsoportokban fedezték fel a temető jeles síremlékeit.
Kolozsvárról Tordára vitt az utunk, ahol a tordai országgyűlésre egy szónoki beszéddel emlékeztetett bennünket Vásárhelyi Éva. Koszorúnkat is elhelyeztük a nemrégiben emelt emlékműhöz. Városi barangolásainkat a Tordai-hasadékban tett túrával frissítettük.

A harmadik napunk egy nagyenyedi látogatással vette kezdetét. A Bethlen Gábor Kollégium megtekintése, híres diákjainak az emléktáblájának a megkoszorúzását követően az enyedi diákok emlékművét kerestük meg, akiknek a történetét Jókai Mór is feldolgozta. Ezután Gyulafehérvár volt utunk következő állomása, ahol közösen megtekintettük a székesegyházat, majd önállóan barangolhattak a szépen felújított területen. Egy nagyszebeni városlátogatás után tértünk vissza szálláshelyünkre, ahol a vacsorát követően egy fergeteges táncházzal zártuk a napot, ami egyben a búcsúesténk is volt.

A negyedik nap reggelén már csomagjainkkal szálltunk fel a buszra, hiszen minden állomással egyre közelebb kerültünk otthonainkhoz. De azért még számos élmény várt ránk! Így pl. Csucsán az Ady Emlékház. A tusnádi református templomban hálát adtunk az utunkért. Nagykárolyban megtekintettük a Károlyi-kastélyt és megkoszorúztuk a szatmári béke létrehozójának, gróf Károlyi Sándornak a szobrát. Hogy meglegyen a kerete a négy napnak, Károli Gáspár szobránál idéztük fel ismét a reformáció kezdetét és emlékeztünk a bibilafordítóra. Tanulmányi kirándulásunk utolsó útja Kaplonyba vitt, ahol ferences templom kriptájában koszorút helyeztünk el gróf Károlyi Sándor és fia, gróf Károlyi Ferenc szarkofágjára. Gróf Károlyi Ferenc személyében Nyíregyháza újratelepítő földesurát tisztelhettük. Kaplonyból már csak haza vitt az utunk...

A következő hét elejére elkészült a szokásos képösszeállítás, amit az iskolatársak körében, közösen tekintettünk meg. A nyolcadikosok már tudták miről van szó, mi átéltük, az alsóbb évfolyamok pedig vágyakozva, hogy egyszer nekik is hasonló élményekben lesz részük!

 

"Vezess Jézusunk, s véled indulunk"

Az 500 éves reformáció erdélyi emlékeinek nyomában

2019. május 7-10.

HAT-18-01-0617

FOTÓGALÉRIA

1. nap

NAGYVÁRAD-BÁNFFYHUNYAD-KÖRÖSFŐ-TOROCKÓ

Határtalanul Erdély 008

Nagyváradon megtekintettük a Szent László székesegyházat...

Határtalanul Erdély 004

... és kincseit

Határtalanul Erdély 019

Közös fotó Lorántffy Zsuzsanna szobra előtt

Határtalanul Erdély 024

Látogatást tettünk a Partiumi Református Múzeumban

Határtalanul Erdély 035

Bánffyhunyadon megismerhettük a református templom kincseit...

Határtalanul Erdély 040

... majd megkoszorúztuk a templom mellett Petőfi Sándor emlékoszlopát

Határtalanul Erdély 046

A körösfői református templom is tele van értékekkel!

Határtalanul Erdély 043

Körösfőn Vasvári Pál emléke előtt tisztelegtünk

2. nap

TORDA-KOLOZSVÁR

Határtalanul Erdély 056

Tordán az Erdélynek vallási türelmet adó országgyűlésre emlékeztünk,
majd megkoszorúztuk az ennek emléket állító műalkotást

Határtalanul Erdély 068

Kolozsvár - Farkas utcai református templom

Határtalanul Erdély 072

Csapatunk Mátyás király szobra előtt

Határtalanul Erdély 082

A Házsongárdi temetőben

3. nap

NAGYENYED-GYULAFEHÉRVÁR-NAGYSZEBEN

Határtalanul Erdély 087

A Bethlen Gábor Kollégium udvarán

Határtalanul Erdély 097

Koszorúval tisztelegtünk az 1849-ben meggyilkolt mártírok előtt

Határtalanul Erdély 104

Gyulafehérvár - csoportkép a székesegyház előtt

Határtalanul Erdély 127

Sajnos Nagyszebenben csak a város faláig jutottunk, mert a város éppen egy
politikai rendezvénynek adott helyet

4. nap
KOLOZSVÁR-CSUCSA-NAGYKÁROLY-NYÍREGYHÁZA

Határtalanul Erdély 134

Búcsút vettünk a torockói szálláshelyünktől

Határtalanul Erdély 143

Kolozsvár - Találkozás a Tálentum Református Iskola diákjaival és pedagógusaival

Határtalanul Erdély 151

Átadtuk és átvettük az ajándékokat

Határtalanul Erdély 155

Nagykárolyban a Károlyi-kastély előtt

Határtalanul Erdély 164

Károli Gáspár szobra előtt

Határtalanul Erdély 172

Az utolsó közös kép