EFOP-3.2.3

Digitális környezet fejlesztése az egyes református köznevelési intézményekben
(EFOP-3.2.3-17)

EFOP 3.2.3 17

A Nyíregyháza – Városi Református Egyházközség 2017 - ben nyert pályázatot „Digitális környezet fejlesztése az egyes református köznevelési intézményekben (EFOP-3.2.3-17)” címmel. /„Digitális fejlesztés a Biharkeresztesi, nyíregyházi, komádi, kisújszállási református köznevelési intézményekben” konzorcium tagjaként/

A támogatás összege: 19 469 111.- Forint

A pályázat megvalósulásának folyamatában intézményünk 20 db tablethez, 2 db SMART táblához, LEGO eszközökhöz és 3 db laptophoz jutott hozzá.

Pedagógusaink közül 12 fő vett részt az alább felsorolt 6 féle képzés valamelyikén, néhányan többféle képzést is elvégeztek.

GEOMATECH - Játékos, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer alsó tagozatosok számára 

GEOMATECH - Élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagendszer felső tagozatosok számára;

GEOMATECH - Élményalapú, interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagendszer felső tagozatosok számára

Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával

2 fő részt vesz: Szövegértés fejlesztése felső tagozaton a a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával

Problémamegoldás LEGO® robottal

A pályázat részeként fejenként vállaltuk tanévenkénti 10 db óravázlat feltöltését a Nemzeti Köznevelési Portál erre a célra kialakított felületére, amivel a tudásmegosztás újabb formáját vezettük be tanítási gyakorlatunkba.

Megvalósulás:

A  fejlesztés konzorciumi  együttműködésben  valósul  meg, melyet  a  pályázat mellékleteként becsatolt konzorciumi megállapodás is alátámaszt. A projekt 4 helyszínen, a konzorcium vezető és 3 konzorciumi partner összefogásával valósul meg. 

A konzorciumi megállapodás tartalma arra irányul, hogy a „Digitális környezet fejlesztése  a  biharkeresztesi,  nyíregyházi,  komádi,  kisújszállási  református köznevelési  intézményekben”  c.  megvalósítandó  projekt  céljai  érdekében együttműködnek, a projektet közösen, azonban a konzorcium vezető irányítása mellett

valósítják meg. A tagi költségvetések alapján, továbbá az együttműködés tartalmazza a tagok azon szándékát is, hogy a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért  eredmények  további  folyamatos  fenntartását  saját  anyagi  eszközeikkel  (is) biztosítják.

A konzorciumban megvalósuló projekt fő céljai:

1.  digitális  pedagógiai  módszertani  csomagokra  épülő  pilot  programokat valósítson  meg,  amelyekkel  hozzájárulhat  a  teljes  köznevelési rendszerben  a  pedagógusok  digitális  felkészültségének,  módszertani

kultúrájának növeléséhez. 

2.  a pedagógiai munkában történő IKT-használat erősítésével a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése menjen végbe.

A projekt megvalósítása:

 2018. január  01. – 2021. január  01-ig tart.  A projekt adminisztratív zárása – záró kifizetési kérelem és beszámoló – benyújtására 2021. április 01-jéig kerül sor (a projekt fizikai befejezésétől számított 90 napon belül).

 A megvalósításhoz kapcsolódó feladatok: 

   A korábban felsorolt projektelemek és tevékenységek megvalósítása, összhangban a pályázati felhívás előírásaival,  

   Szakmai eredmények közzététele, disszeminációja,

  Sajtónyilvánosság biztosítása,

  Erőforrásokkal való optimális gazdálkodás, 

  Az eredmények folyamatos követése, hatékonyságvizsgálat, projektmenedzsment.

Szeretnénk egy korszerű eszközökkel felszerelt, esélyegyenlőséget és egyenlő hozzáférést biztosító intézményt kialakítani, ahol a pedagógusok és a tanulók is szívesen és rutinszerűen használják a digitális

eszközöket a tanulás támogatására, az ismereteik bővítésére. A megfelelő eszköz- és szoftverellátottság hozzájárul, a differenciálás, a felzárkóztatás és tehetséggondozás megkönnyítéséhez, az egyéni képességek kibontakoztatásához szükséges feltételek megteremtéséhez.

A projekthez igényelt támogatás intenzitása 100 %.