Tanárok - felső tagozat
Névszakképesítése, beosztása
Mócsánné Nagy Ágnes magyar nyelv és irodalom, ének-zene, drámapedagógus igazgató
Leitner László matematika, fizika, informatika, gazdasági igazgatóhelyettes
Hernádiné Boroska Ilona földrajz, rajz és vizuális kultúra igazgatóhelyettes
Ballai Henriett testnevelés
Bezzeg József biológia, informatika
Csorba Péter tanító, magyar
Czene Erika napközi
Dókusné Lakatos Tímea angol
Dr. Szabóné Oszlánszki Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, hittan
Farkas-Veres Tünde matematika, napközis nevelő
Fazekas-Fignár Sarolta angol, könyvtár
Fehér Gábor informatika, fizika
Harsányi Hajnalka matematika, rajz
Ilyés Gábor történelem, magyar nyelv és irodalom, hittan
Ilcsik Andrea angol
Jeles Emőke napközi
Kácsor István néptánc
Kelemen Ottó Márk testnevelés napközis nevelő
Kissné Erdélyi Emese angol
Lukucz András magyar nyelv és irodalom, történelem
Nyesténé Bodnár Zsuzsanna földrajz, orosz, hittan, napközis nevelő
Pataki Anikó könyvtár, magyar nyelv és irodalom
Petrik Zoltán testnevelés, orosz
Petruskáné Laub Judit földrajz, biológia
Rácz Géza matematika, technika, informatika
Rubóczkiné Gerzsenyi Klára kémia, angol, biológia
Safranku András matematika, informatika
Sápi Tamásné lelkész, hitoktató
Szabó Judit angol, magyar nyelv és irodalom
Szabó Katalin matematika, kémia
Szakács Enikő környezettan, földrajz, napközi
Tóthné Balogh Ildikó matematika, német
Turi Lajos Péterné matematika, ének
Ugyanné Kovács Krisztina angol, magyar nyelv és irodalom
Viznyiczki Erika matematika, földrajz
Tanítók - alsó tagozat
Névszakképesítése, beosztása
Keresztesné Csernyi Julianna tanító, igazgatóhelyettes
Andrásiné Fábián Ágnes tanító
Bagoly Judit tanító
Barati Péter tanító
Bodóné Filep Brigitta tanító
Buzgáné Kulcsár Anita tanító
Dr. Baráthné Mándi Angéla tanító
Dr. Batáriné Cserepes Csilla tanító
Dr. Gégényné Horváth Tünde tanító, magyar nyelv és irodalom tanár
Dr. Úr Lászlóné Bereczki Judit tanító
Dutkieviczné Czene Anita tanító
Ecsegi Tóthné Kovács Barbara tanító
Felföldiné Ortman Csilla tanító
Gombosné Nagy Éva tanító, pedagógia szakos tanár
Győriné Lóránt Zsuzsanna tanító
Kósáné Papp Julianna tanító, pedagógia szakos tanár
Kovács Lászlóné tanító
Kovácsvölgyi Zoltánné tanító
Lubicki Nóra tanító
Mitercsákné Csatlós Tünde tanító, fejlesztő pedagógus
Molnárné Forgon Judit tanító
Rácz Ildikó tanító
Rónaszéki Andrásné tanító
Simon Tamásné tanító
Szécsiné Koleszár Anita tanító
Szuhánszki Tiborné tanító, magyar nyelv és irodalom tanár, fejlesztő pedagógus
Takács Zsolt Gusztávné tanító, rajz szakos tanár
Téglásiné Nagy Éva tanító, gyermektánc oktató és táncpedagógus
Végváriné Báki Ildikó tanító, földrajz, testnevelés szakos tanár