Tanárok - felső tagozat
NévSzak, szakképesítés, beosztás
Mócsánné Nagy Ágnes magyar nyelv és irodalom, ének-zene, drámapedagógus, igazgató
Leitner László matematika, fizika, informatika, gazdasági igazgatóhelyettes
Hernádiné Boroska Ilona földrajz, rajz és vizuális kultúra, igazgatóhelyettes
Ballai Henriett  testnevelés
Bezzeg József biológia, informatika
Czene Erika földrajz napközis nevelő
Csorba Péter tanító, magyar nyelv és irodalom
Dókusné Lakatos Tímea angol nyelv, német nyelv
Dr. Szabóné Dr. Oszlánszki Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, hitoktató
Dr. Baráthné Mándi Angéla tanító, magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret
Farkas-Veres Tünde matematika, háztartás ökonómia életvitel
Fazekas-Fignár Sarolta angol nyelv, könyvtár
Fehér Gábor fizika, informatika
Harsányi Hajnalka matematika, rajz és vizuális kultúra
Ilcsik Andrea angol nyelv
Ilyés Gábor történelem, magyar nyelv és irodalom, hittan
Jeles Emőke francia, történelem, napközis nevelő
Kácsor István néptánc
Kelemen Ottó Márk testnevelés, történelem
Kissné Erdélyi Emese angol nyelv
Lőkös Dóra gyógypedagógus
Lukucz András magyar nyelv és irodalom, történelem
Mendler Mónika drámapedagógus
Nyesténé Bodnár Zsuzsanna földrajz, hitoktató, napközis nevelő
Pataki Anikó könyvtár, magyar nyelv és irodalom
Petruskáné Laub Judit földrajz, biológia
Rácz Géza matematika, technika, informatika
Rubóczkiné Gerzsenyi Klára kémia, angol nyelv, biológia
Safranku András matematika, technika, informatika
Sápi Tamásné  lelkész, hitoktató
Szabó Judit angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
Szabó Katalin matematika, kémia
Szakács Enikő környezettan, napközis nevelő
Szuhánszki Tiborné  tanító, magyar nyelv és irodalom, fejlesztő pedagógus
Tóthné Balogh Ildikó matematika, német nyelv
Turi Lajos Péterné matematika, ének-zene
Ugyanné Kovács Krisztina angol, magyar nyelv és irodalom
Viznyiczki Erika matematika, földrajz, napközis nevelő
Tanítók - alsó tagozat
NévSzak, szakképesítés, beosztás
Keresztesné Csenyi Julianna tanító, igazgatóhelyettes
Andrásiné Fábián Ágnes tanító
Bagoly Judit tanító
Bodóné Filep Brigitta tanító
Buzgáné Kulcsár Anita tanító
Dr. Batáriné Cserepes Csilla tanító
Dr. Gégényné Horváth Tünde tanító, magyar nyelv és irodalom
Dr. Úr Lászlóné Bereczky Judit tanító
Dutkieviczné Czene Anita tanító
Ecsegi-Tóthné Kovács Barbara tanító
Felföldiné Ortman Csilla tanító
Gombosné Nagy Éva tanító
Győriné Lóránt Zsuzsanna tanító
Kósáné Papp Julianna tanító, pedagógia szakos tanár
Kovács Lászlóné  tanító
Kovácsvölgyi Zoltánné tanító
Lubicki Nóra tanító
Mitercsákné Csatlós Tünde tanító, fejlesztő pedagógus
Molnárné Forgon Judit tanító
Dr. Nanszákné Bódi Éva tanító, számítástechnika szakos tanár
Rácz Ildikó tanító, drámapedagógus
Simon Tamásné  tanító
Kelemen - Stock Georgina tanító, táncpedagógus-néptánc, GYES
Szécsiné Koleszár Anita tanító
Takács Zsolt Gusztávné tanító, rajz és vizuális kultúra
Téglásiné Nagy Éva tanító, gyermektánc oktató és táncpedagógóus
Végváriné Báki Ildikó tanító, földrajz, testnevelés