Dokumentumoktípusméret
Szervezeti és működési szabályzat pdf 2.3 MB
Pedagógiai program pdf 1.6 MB
Házirend pdf 2.4 MB
Házirend szülőknek pdf 0.5 MB
Alapító okirat pdf 2.3 MB
Iskolai jelentkezési lap pdf 0.5 MB
Különös közzétételi lista html -
Iskola és Óvoda Pedagógia Program pdf 2.4 MB
Étkezési igény és tájékoztató pdf 0.4 MB
 
Kérvények, nyilatkozatoktípusméret
Nyilatkozat tanulófelügyelethez pdf 0.3 MB
Oltáshoz szükséges szülői nyilatkozat pdf - MB
Mindennapos testnevelés 2 órája alóli felmentési kérelem

Mindennapos testnevelés 2 órája alóli felmentési kérelem 2019/2020. tanév

Kedves Diákunk! Tisztelt Szülő!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a mindennapos testnevelés heti 2 órája alól felmentés adható az alábbiak szerint:

"Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással
váltható ki.

A felmentési kérelem a csatolásból letölthető, mellékletét képezi a sportszervezet/egyesület által a 2019/2020. tanévre kiállított igazolás.
A szülő által aláírt kérelem sportszervezeti igazolással együtt történő leadási határideje:

2019. szeptember 30.

A mindennapos testnevelés iskolai csoportjainak szervezési feladatai miatt a határidőt követően kérelmet nem tudunk elfogadni!
Megértésüket köszönjük.

Mócsánné Nagy Ágnes
            igazgató

 

kérvény letöltése

html  
Eseti távolmaradási kérelem pdf 0.4 MB
Napközi kérvény pdf 0.2 MB
Nyilatkozat - 3 vagy több gyermek esetén étkezési díj csökkentéséhez pdf 0.6 MB
Szombatra eső tanítási nap étkezésének lemondása pdf 0.8 MB
Kérelem - étkezési díj csökkentéséhez rendszeres gyermekvédelmi támogatással rendelkező szülő részére pdf 0.7 MB
Havi étkezés lemondása pdf 0.3 MB
Kérvény - felmentésről pdf 0.2 MB