Dokumentumok

document pdf icon  

Szervezeti és működési szabályzat

   
2018.10.01. 0,8 MB 635

document pdf icon  

Pedagógiai program

   
2019.09.26. 6,1 MB 1327

document pdf icon  

Házirend

   
2018.10.01. 0,9 MB 646

document pdf icon  

Házirend szülőknek

   
2016.09.01. 0,1 MB 635

document pdf icon  

Alapító okirat

   
2018.10.02. 1,4 MB 240

document pdf icon  

Iskolai jelentkezési lap

   
2019.09.10. 0,5 MB 943

 

document pdf icon  

Különös közzétételi lista

   
2018.10.02. - 2490

 

Kérvények - nyilatkozatok

document pdf icon  

Nyilatkozat tanulófelügyelethez

   
2020.05.18. 0,4 MB -

document pdf icon  

Oltáshoz szükséges szülői nyilatkozat

   
2020.05.25. 1,3 MB -

Mindennapos testnevelés 2 órája alóli felmentési kérelem 2019/2020. tanév

Kedves Diákunk! Tisztelt Szülő!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a mindennapos testnevelés heti 2 órája alól felmentés adható az alábbiak szerint:

"Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással
váltható ki.

A felmentési kérelem a csatolásból letölthető, mellékletét képezi a sportszervezet/egyesület által a 2019/2020. tanévre kiállított igazolás.
A szülő által aláírt kérelem sportszervezeti igazolással együtt történő leadási határideje:

2019. szeptember 30.

A mindennapos testnevelés iskolai csoportjainak szervezési feladatai miatt a határidőt követően kérelmet nem tudunk elfogadni!
Megértésüket köszönjük.

Mócsánné Nagy Ágnes
            igazgató

 

kérvény letöltése

document pdf icon  

Eseti távolmaradási kérelem

   
2020.09.01. 387 KB 1047

document pdf icon  

Napközi kérvény

   
2020.08.30. 220 KB 599

document pdf icon  

Nyilatkozat - 3 vagy több gyermek esetén étkezési díj csökkentéséhez

   
2016.09.01. 62 KB 271

document pdf icon  

Szombatra eső tanítási nap étkezésének lemondása

   
2016.09.01. 81 KB 102

document pdf icon  
Kérelem - étkezési díj csökkentéséhez rendszeres gyermekvédelmi támogatással rendelkező szülő részére
   
2016.09.01. 71 KB 85

document pdf icon  

Havi étkezés lemondása

   
2016.09.01. 71 KB 195

document pdf icon  

Kérvény - felmentésről

   
2020.09.01. 191 KB 544