Sipos Kund Kötöny emlékérem

 „Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újnak”

 

Ez volt a mottója annak az emlékévnek, amelyet Magyarország Kormánya hirdetett meg 2016-ban az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából. Ez az emlékév adta az apropóját, hogy Sipos Kund Kötöny, immár nyugalomba vonult esperesként gondozásba vette édesapja, a szintén református lelkész dr. Sípos István kéziratos naplóját, amelyet az 1956-os forradalom idején írt. Iskolánk nemzeti ünnepére való megemlékezésein Köti bácsi gyakran emelkedett szólásra és idézte meg azokat a forradalmi napokat, amelyeket édesapja is átélt. Így lelkileg és érzelmileg is több szálon kötődött e nemzeti ünnephez.

 

Most ezen az ünnepi napon Sipos Kund Kötönyre is emlékezünk, aki 2020. húsvétja óta már nincs közöttünk. Sipos Kund Kötöny 1943. október 4-én született Kisújszálláson, nyolcan voltak testvérek. Általános iskolai tanulmányait szülővárosában kezdte, de édesapja 1956-os forradalmi üldöztetései miatt azt Balatonfőkajáron fejezte be. A debreceni Református Kollégiumban töltött diákévek után a Debreceni Református Teológiai Akadémián szerzett lelkészképesítő diplomát. Egy évi dévaványai segédlelkészkedés után a ramocsaházi majd a nyíribronyi gyülekezetnek volt lelkipásztora. 1989-ben a Nyírségi Református Egyházmegye esperesévé választották, 1991-től pedig a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközségben végezte lelkipásztori munkáját. Sokat tett azért, hogy Nyíregyházán 1995-ben kinyithassa kapuit iskolánk, a Jókai Mór Református Általános Iskola, amelynek hosszú éveken át a felesége, Teca néni volt az igazgatója. Esperes úr több egyházi és közéleti tisztséget betöltött, munkáját kitüntetések sorával ismerték el. Büszke volt arra a Jókai emlékplakettre is, amelyet iskolánk alapítványa adományozott számára iskolateremtő munkájáért nyugdíjba vonulása alkalmából, 2013-ban. Köti bácsival találkozhattunk a hétkezdő áhítatokon, az istentiszteleteken, nemzeti ünnepeinkre való megemlékezéseken.

 

Emlékét a mai naptól a nevét viselő érme is őrzi. Zagyva László szobrászművész alkotása annak a kiemelkedő munkát végző pedagógusnak, dolgozónak adományozható, akinek életében, munkájában kifejeződik elkötelezettsége a keresztyénség és a magyarság mellett. Keresztyén magyarságtudata követendő példát mutat a felnövekvő nemzedék, valamint szűkebb és tágabb környezete számára.

A Jókai Mór Református Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriuma Sipos Kund Kötöny emlékérmet adományoz Lukucz András tanár úrnak.

 

Lukucz András 2000-től erősíti iskolánk pedagógusi karát. Magyar-történelem szakos tanárként és hosszú éveken át osztályfőnökként is sokat tett és tesz azért, hogy tanítványai ne csak a tananyagban, hanem magyarságtudatukban is elmélyüljenek, megerősödjenek. Ahogyan egyik diákja fogalmazta meg róla: „Tanár úr élő szólás- és közmondásgyűjtemény”. Közismert a citerajátéka és a magyar népdalok iránti szeretete is. Magyarságtudatunk erősítését szolgálták azok az ünnepi műsorok is, amelyeket az október 23-i forradalomra való emlékezés jegyében készített. Több éven át az iskolát fenntartó egyházközség presbiteri szolgálatát is ellátta, ezzel is példát mutatva tanítványainak, kollégáinak az egyházhoz való ragaszkodásáról.