Adó 1%

KEDVES SZÜLŐK!

 

A Jókai Mór Református Általános Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma, az intézmény valamennyi tanulója és dolgozója nevében tisztelettel köszönjük, hogy 2020-ban személyi jövedelemadójuk 1 %-ával alapítványunkat támogatták!

 

Néhány, a közelmúltban támogatott eseményekből, programokból:

  • a fejlesztő pedagógia támogatása, eszközbeszerzése
  • részképességzavarok javításának eszköz- és tankönyvszükséglete
  • táborokhoz való hozzájárulás (napközis-, cserkész-, nyári táborok)
  • osztályközösségek számára különböző eszközök biztosítása
  • könyvtárfejlesztés, megyei és országos szintű versenyek rendezése, lebonyolítása
  • házi versenyek lebonyolítása
  • sportversenyek megszervezése
  • évkönyv nyomdai költségei
  • jeles világnapok eszközigényei, jutalmazása

Nevelőink élnek a pályázati lehetőséggel, hogy gyermekeink közül minél többen részesedjenek az alapítványtól elnyert programokban, fejlesztésekben.

gyerek

 

Tisztelettel kérjük a Kedves Szülőket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával 2021-ben is támogassák alapítványunkat és a Református Egyházat.

19208323-1-15 

Jókai Mór Református Általános Iskoláért Alapítvány

 

0066

Református Egyház