Étkezési kedvezmény

Tisztelt Szülők!

Amennyiben gyermeküknek kedvezményes étkezési térítési díjban részesülhet, azaz

  • tartós beteg:  50%-os támogatás
  • 3 vagy több gyermek esetén: 50%-os támogatás
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 100%-os támogatás

kérjük, hogy a tankönyvosztás ideje alatt az ezt igazoló érvényes igazolást bemutatni szíveskedjenek a Gazdasági irodában. Az érvényes igazolások leadása minden tanévre szükséges.

3 vagy több gyermek esetén kérjük a 3 hónapnál nem régebbi a Magyar Államkincstár által kiadott igazolást, vagy a netbankból kinyomtatott bankkivonatot leadni, illetve közép vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő testvértől iskolalátogatási igazolás szükséges.