Nemzeti Összetartozás Emléknapja

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS EMLÉKNAPJA

2020. JÚNIUS 4.

 

A Nemzeti Összetartozás Napja
a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára (1920. június 4.) emlékező nemzeti emléknap.

Az Országgyűlés a 2010-ben elfogadott törvénnyel kinyilvánította:
„a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek,
melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

 

Diákjaink 100. évfordulóra készült plakáttervei

 TR1

 

 

Dankó Milán (7. b)

TR2

Fekésházy Mátyás (7. b)

TR3

Kiss Áron (7. a)

trianon100 kósa ákos

Kósa Ákos (8. a)

TR4

Úr Balázs (8. a)

EMLÉKEZZÜNK MI IS!
(Ebben segít az alábbi összeállítás)

Előbb egy műsor, mintha az iskolában lennénk :)
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter beszédét érdemes meghallgatni!

 

 

 

 

Ez az összeállítás pedig az 1920-1944 között megjelent képeslapokból készült

(A képeslapokat Steiner Józsefné nagyatádi képeslapgyűjtő bocsátotta a rendelkezésemre,
amit ezúton is köszönök szépen!)

 

 

 

 

Iskolánk 7. évfolyamos diákjai a "HATÁRTALANUL!" program keretében évről évre eljutnak azokba
a történelmi országrészekbe, amelyet a trianoni békediktátummal elcsatoltak.
Az alábbi videót ezekből az utakból állítottam össze:

 

 

 

Megtekintésre ajánlom továbbá az alábbi két videót.
Mit üzennek számodra ezek a rövidfilmek?

 

 

 

A trianoni békediktátum emlékei városunkban:

Osvath Orszagzaszlo

Osváth Imre alkotásán a nemzeti lobogót ünnepek alkalmával felvonták, de egyébként a trianoni gyász jeléül félárbocra engedték.
Az országzászló mellett a vasárnapi korzózások idején cserkészek is adtak díszőrséget.
A második világháború befejezése után az emlékmű széttört magyar címerét Kossuth-címerré,
a koronát pedig fél fogaskerékké faragtak át. Később teljesen lerombolták. Ma már csak régi képeslapok, fotók és a tér elnevezése őrzi emlékét.

 

Trianon 02

Ez az egyszerű emléktábla a megyeháza épületén található

TRI 2

A Nyíregyháza-Sóstói Református Egyházközség temloma előtt látható egy Országzászló,
valamint egy kopjafa

TRI 1

A kopjafa előtt elhelyezett emléktábla
(Szorgalmi feladat: a tábla bal oldalán látható évszámok közül az 1920-as dátum nyilván tudod mire vonatkozik,
de vajon mi történt 1938-ban, 1940-ben és 2004-ben?)

Befejezésül pedig egy üzenet,
ami a korabeli napilap, a Nyírvidék címoldalán jelent meg 1920. május 9-én:

 

Trianon 01