Határtalan segítségnyújtás

Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.

Levelet kaptunk a nagydobronyi iskolától, az ő számukra gyűjtöttünk adventben tartós élelmiszereket. Így szól:

Igen Tisztelt Esperes Úr, kedves tanár kollégák és diákok!

A Nagydobronyi Református Líceum diákjai és dolgozói nevében szeretnénk köszönetünket kifejezni Esperes úr figyelmességéért és gondoskodó szeretetéért, amellyel iskolánkra gondoltak és a Nagydobronyi Református Líceum számára élelmiszer-gyűjtést szerveztek. Az önök nagylelkű adománya megérkezett hozzánk Nagy Béla Főgondnok Úron keresztül és nagyban fogja segíteni iskolánk diákjainak élelmezését. Pál apostol szavaival szeretnénk megköszönni az adományaikat: „megkaptam mindent, és bővölködöm… amit köldöttetek mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek”. Esperes Úr életére és szolgálatára Isten áldását kérjük és kívánjuk! Külön köszönet illeti a Jókai Mór Általános Iskola tanárait és diákjait áldozathozatalukért és segítőkészségükért! Isten gazdag áldását kérjük életükre!

Nagydobrony, 2020. január 10
Gál Erika, igazgatónő

child sponsor 02 300x230