Gyászhír

Szomorú szívvel tudatjuk a jókais közösséggel, hogy szeretett munkatársunk, a mi Gyula bácsink,

NAGY GYULA

- aki az utolsó erejével is az iskolánkért dolgozott - hősiesen viselt, hosszú, súlyos betegségben elhunyt.
Temetése 2020. augusztus 18-án, kedden 14 órakor lesz az Északi temetőben.
Isten adjon megnyugvást gyászoló szeretteinek. Gyula bácsi, nyugodj békében!

fuz

Ballagás a Jókaiban

Ballagás a Jókaiban

Ballagás 2020 420

"Ha menni kell, magammal sokat vinnék
az egész édes, megszokott világot
rámástul sok-sok kedves, drága képet
és egy pár szál préselt virágot."

EFOP-3.2.3

Digitális környezet fejlesztése az egyes református köznevelési intézményekben
(EFOP-3.2.3-17)

EFOP 3.2.3 17

A Nyíregyháza – Városi Református Egyházközség 2017 - ben nyert pályázatot „Digitális környezet fejlesztése az egyes református köznevelési intézményekben (EFOP-3.2.3-17)” címmel. /„Digitális fejlesztés a Biharkeresztesi, nyíregyházi, komádi, kisújszállási református köznevelési intézményekben” konzorcium tagjaként/

A támogatás összege: 19 469 111.- Forint

A pályázat megvalósulásának folyamatában intézményünk 20 db tablethez, 2 db SMART táblához, LEGO eszközökhöz és 3 db laptophoz jutott hozzá.

Pedagógusaink közül 12 fő vett részt az alább felsorolt 6 féle képzés valamelyikén, néhányan többféle képzést is elvégeztek.

GEOMATECH - Játékos, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer alsó tagozatosok számára 

GEOMATECH - Élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagendszer felső tagozatosok számára;

GEOMATECH - Élményalapú, interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagendszer felső tagozatosok számára

Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával

2 fő részt vesz: Szövegértés fejlesztése felső tagozaton a a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával

Problémamegoldás LEGO® robottal

A pályázat részeként fejenként vállaltuk tanévenkénti 10 db óravázlat feltöltését a Nemzeti Köznevelési Portál erre a célra kialakított felületére, amivel a tudásmegosztás újabb formáját vezettük be tanítási gyakorlatunkba.

Megvalósulás:

A  fejlesztés konzorciumi  együttműködésben  valósul  meg, melyet  a  pályázat mellékleteként becsatolt konzorciumi megállapodás is alátámaszt. A projekt 4 helyszínen, a konzorcium vezető és 3 konzorciumi partner összefogásával valósul meg. 

A konzorciumi megállapodás tartalma arra irányul, hogy a „Digitális környezet fejlesztése  a  biharkeresztesi,  nyíregyházi,  komádi,  kisújszállási  református köznevelési  intézményekben”  c.  megvalósítandó  projekt  céljai  érdekében együttműködnek, a projektet közösen, azonban a konzorcium vezető irányítása mellett

valósítják meg. A tagi költségvetések alapján, továbbá az együttműködés tartalmazza a tagok azon szándékát is, hogy a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért  eredmények  további  folyamatos  fenntartását  saját  anyagi  eszközeikkel  (is) biztosítják.

A konzorciumban megvalósuló projekt fő céljai:

1.  digitális  pedagógiai  módszertani  csomagokra  épülő  pilot  programokat valósítson  meg,  amelyekkel  hozzájárulhat  a  teljes  köznevelési rendszerben  a  pedagógusok  digitális  felkészültségének,  módszertani

kultúrájának növeléséhez. 

2.  a pedagógiai munkában történő IKT-használat erősítésével a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése menjen végbe.

A projekt megvalósítása:

 2018. január  01. – 2021. január  01-ig tart.  A projekt adminisztratív zárása – záró kifizetési kérelem és beszámoló – benyújtására 2021. április 01-jéig kerül sor (a projekt fizikai befejezésétől számított 90 napon belül).

 A megvalósításhoz kapcsolódó feladatok: 

   A korábban felsorolt projektelemek és tevékenységek megvalósítása, összhangban a pályázati felhívás előírásaival,  

   Szakmai eredmények közzététele, disszeminációja,

  Sajtónyilvánosság biztosítása,

  Erőforrásokkal való optimális gazdálkodás, 

  Az eredmények folyamatos követése, hatékonyságvizsgálat, projektmenedzsment.

Szeretnénk egy korszerű eszközökkel felszerelt, esélyegyenlőséget és egyenlő hozzáférést biztosító intézményt kialakítani, ahol a pedagógusok és a tanulók is szívesen és rutinszerűen használják a digitális

eszközöket a tanulás támogatására, az ismereteik bővítésére. A megfelelő eszköz- és szoftverellátottság hozzájárul, a differenciálás, a felzárkóztatás és tehetséggondozás megkönnyítéséhez, az egyéni képességek kibontakoztatásához szükséges feltételek megteremtéséhez.

A projekthez igényelt támogatás intenzitása 100 %.

 

 

 

Júniusi munkarend a Jókaiban

 

 

június

2020

Jókai Mór Református Általános Iskola

Munkarend a Jókaiban

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelete alapján:

 A 2019/20. tanév végéig, június 15-ig érvényben marad a tantermen kívüli, digitális munkarend, és a tanév hossza sem változik.

Az órarend szerinti órák, foglalkozások változatlanul folytatódnak a tanév végéig.

Június 2-től lehetőség van kiscsoportos konzultációkra, ennek összehívása a pedagógus és az intézmény hatásköre.

Szükség esetén gyermekfelügyeletet biztosítunk, erre a titkárságon jelentkezhetnek (08:00 – 16:00 óráig).

„Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is” 1JN 4.21

Nemzeti Összetartozás Emléknapja

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS EMLÉKNAPJA

2020. JÚNIUS 4.

 

A Nemzeti Összetartozás Napja
a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára (1920. június 4.) emlékező nemzeti emléknap.

Az Országgyűlés a 2010-ben elfogadott törvénnyel kinyilvánította:
„a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek,
melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

 

Diákjaink 100. évfordulóra készült plakáttervei

 TR1

 

Befizetési számlaszám

Tisztelt Szülők!

Az étkezési térítési díjakat az alábbi számlaszámra kérjük átutalni:

Jókai Mór Református Általános Iskola

10702071-67948657-51200002

A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a gyermek OM azonostóját (Csak azt!)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
 
Nagytiszteletű Sipos Kund Kötöny esperes úr,
 
2020. április 12-én, húsvét vasárnapján hirtelen elhunyt. Temetéséről a koronavírus miatti krízishelyzet után értesítéssel lesz a gyászoló család.
 
"Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. " Róma 14,8.  
 

Az RPI levele a szülők számára

A Református Pedagógiai Intézet levele a szülők számára

Tisztelt Szülők! Kedves Szülők!

Református iskoláink mindig is az Önök bizalmára és együttműködésre alapoztak, ehhez járul hozzá a pedagógusok elkötelezett munkája. A gyermekeknek eredményes nevelése és tanítása közös célunk, lehetőségünk és most új formában teljesítendő feladatunk.

Köszönjük, hogy szerepet vállalnak az oktatás új módon történő megszervezésében. Tanárok és szülők közösen dolgozunk azért, hogy a gyermekek számára a következő időszak élményteli, sikeres és eredményes legyen.

Tehetségnap

A Mindannyian mások vagyunk! Tehetségnap rendszeres fóruma a művészetekben tehetséges sérült és egészséges gyerekeknek. Együtt játszanak, énekelnek, rajzolnak, barátkoznak, s mutatják meg sikeres oldalukat. Március 11-én is a Zeneiskolában találkoztak, ahová már iskolánk tanulói is örömmel mennek évek óta. Kiss Anna 4. b-s tanuló zongorázott, Révész Dorottya 4. c-s pedig Wass Albert novellát mondott el a hallgatóságnak. Nagy sikert arattak a 4. c-s tornász fiúk, Kalán Kolen és Sztányi Róbert, akik akrobatikus gyakorlatsort mutattak be. Új színfoltja volt a napnak iskolánk két "Robotikás" zsenije, Almási György és Vaskó Bálint 8. c. Ők saját készítésű robotjaikkal, azok játékos mozgásával ejtették ámulatba a gyerekeket, felnőtteket egyaránt.