Tájékoztató a szülőknek

Tisztelt Szülők!


1265/2017. (V. 29.) Korm. határozata alapján a 2017/2018. tanévben az ingyenes tankönyvellátás 1–8. évfolyamokra érvényes. A Jókai Mór Református Általános Iskola tanulóinak tankönyv osztása előre láthatólag:

2017. augusztus 28-31- ig, hétfőtől csütörtökig minden nap
8:00-14:00 óráig a Színház utcai „kis” tornateremben esedékes.

 

Amennyiben gyermeküknek kedvezményes étkezési térítési díjban részesül, azaz,

  • tartós beteg50%-kedvezmény
  • nagycsaládos50%-os kedvezmény
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül100%-os kedvezmény

kérjük, hogy a tankönyvosztás ideje alatt az ezt igazoló érvényes igazolást bemutatni szíveskedjenek a gazdasági irodában, hogy 2017. szeptember 1-től a támogatás életbe lépjen az étkeztetésben.
Tartós beteg és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén a még érvényes igazolást mindenképpen kérjük bemutatni, az érvényesség ellenőrzéséhez.
A nagycsaládos támogatás esetében kérjük a 3 hónapnál nem régebbi a Magyar Államkincstár által kiadott igazolást, vagy a netbankból kinyomtatott bankkivonatot bemutatni, illetve közép vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő testvértől iskolalátogatási igazolás szükséges.
Amennyiben a támogatásba beszámító gyerekszámban változás történik – testvér születése, felsőoktatási tanulmány befejezése - kérjük mindenképpen jelezni.


Üdvözlettel:

Gazdasági iroda
Nyíregyháza, 2017. augusztus 2.