Csodát virágzik a jelen - 2019

„Csodát virágzik a jelen”

Kárpát-medencei Református Iskolák Találkozója

a magyar református egység 10. évében

Nyíregyháza, 2019. március 8. péntek

Csoda2019 Csoda2019

A 112 esztendős Jókai Mór Református Általános Iskola idén is megrendezte hagyományos, 23 esztendő óta kétévente megszervezett programját, melynek célja:

  • A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS EGYSÉG 10. ÉVFORDULÓJÁN találkozhassanak a magyar református általános iskolák diákjai, pedagógusai
  • nemzeti és keresztyén értékeink őrzése, hagyományápolás
  • keresztény összetartozásunk érzésének elmélyítése gyermekeinkben
  • kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a magyarság többi református köznevelési intézményével
  • külső tudásmegosztás
  • tehetséggondozás
  • iskolánk hírnevének ápolása, öregbítése városunkban és a Kárpát-medencében
  • az ország református iskolái ismerjék meg városunkat, Nyíregyházát

Idei rendezvényünkön is megszerveztük hagyományos versenyeinket.

KATEGÓRIÁK:

1.) VERSMONDÁS

2.) PRÓZAMONDÁS

3.) NÉPDALÉNEKLÉS

4.) SZÓLÓ NÉPTÁNC

5.) RAJZ

6.) MAGYAR ANYANYELV

        

A versenyeket kategóriánként 3 korcsoportban rendeztük.

A néptánc és népdaléneklés versenyünk kezdetektől felvállaltan küldetésének tekinti a Kárpát-medencei magyarság sokszínű népi kultúrájának megismertetését, ápolását. A találkozónk közismerten az egyik legismertebb ilyen jellegű rendezvénye a református köznevelésnek.

Az idén 32 iskolából, határon innen és túlról 273 református magyar gyermeket és közel 100 pedagógust láttunk vendégül. Érkeztek csoportok Erdélyből, Felvidékről, és Magyarország 28 településéről.

A református diákságnak szervezett versenyek mellett az idei programunkon Városismereti sétát szerveztünk az anyanyelvi- és a rajzversenyen induló gyerekek és kísérőtanáraik számára jókais diákok vezetésével.

Kicsit megmutattunk városunk nevezetességeiből az ide látogató vendégeinknek, ezzel a játékos, gyerekönkéntesek vezetésével megvalósuló programmal is erősíteni barátságunkat, református összetartozásunkat.

további képek a galériában - 1

további képek a galériában - 2