Iskolai szociális segítő

Tisztelt Szülők!

Magyarországon növekvő tendenciát mutatt a tapasztalat, hogy egyre több köznevelési intézményben évről - évre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük a pedagógusoknak. A korai iskolaelhagyás, az oktatási intézményen belüli testi - lelki bántalmazás, a tanulási nehézségekkel, illetve egészségügyi problémákkal küzdő gyermekek kirekesztettsége, kirekesztése. Ezen problémák kezelésének segítése, a problémák visszaszorítása, megelőzése érdekében 2018. szeptember 01.-től Magyarországon kötelezővé tették minden köznevelési intézményben az óvodai és iskolai szociális segítők jelenlétét.

A feladatellátás jogszabályi alapját, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet nyújtja.

Célja: a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak, az intézményben megjelelő egyéb szakembernek.

Az óvodai és iskolai szociális segítő nem a köznevelési intézmény, hanem a területileg illetékes Család– és Gyermekjóléti Központ alkalmazottja.

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

Óvodához, iskolához köthető problémák pl.: tanulási nehézségek, konfliktusok, beilleszkedési, magatartási

nehézségek, korcsoportból való kirekesztés, testi – lelki bántalmazás.

Tanácsadás szülők részére családon belüli problémák esetén, illetve gyermeknevelési kérdésekben (leckeírás, otthoni feladatok, szülő - gyermek konfliktusok, nem megfelelő kortárscsoportba kerüléssel kapcsolatos nehézségek, családi veszteség, válás, anyagi nehézségek.)

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?

Gyermekek számára:

  • egyéni tanácsadás
  • segítő beszélgetés
  • csoportos, közösségi és prevenciós programok

Szülők számára:

  • információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, segítségnyújtás ügyintézésben; pl (kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltése),
  • szükség szerint részvétel szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen, szülői értekezleten,
  • közvetítés tanár – diák, szülő – gyermek kapcsolatban a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését,
  • közvetítés szolgáltatásokhoz (szociális, pedagógiai, pszichés) a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában,
  • súlyos veszélyeztetető helyzetben, mint jelzőrendszeri tag, delegálja a családot a helyileg illetékes család-és gyermekjóléti szolgálathoz

Az óvodai és iskolai szociális segítőt a jogszabályban és a szakmai etikai kódexben foglaltaknak megfelelően titoktartási kötelezettség terheli. A Gyvt. szerinti adatkezelések, így ezt a tevékenységet érintő adatkezelések is a GDPR hatálya alá tartoznak.

Az óvodai, iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

További kérdéseikkel forduljanak bizalommal az intézményben dolgozó óvodai és iskolai szociális segítőhöz.

 

VajnarovicsAndrea

Név: Vajnárovics Andrea

Elérhetősége:06 30/367-5722

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.