Napi ige magyarázat

"Te pedig, emberfia, fogj egy téglát... és véss rá egy várost: Jeruzsálemet!"

Ez 4

1 Te pedig, emberfia, fogj egy téglát, tedd magad elé, és véss rá egy várost: Jeruzsálemet! 2 Vedd ostrom alá, építs vele szemben ostromgépeket, emelj sáncot, állíts fel táborokat, helyezz el körülötte faltörő kosokat! 3 Azután fogj egy vas sütőlapot, tedd oda mint egy vasfalat magad és a város közé, és szegezd rá a tekintetedet: így legyen ostrom alatt, így ostromold! Intő jel ez Izráel házának. 4 Azután feküdj a bal oldaladra, és vedd magadra Izráel házának a büntetését! Addig kell elszenvedned büntetésüket, ahány napig így fekszel. 5 Napokban kifejezve adtam meg büntetésük éveit: háromszázkilencven nap. Így szenvedd el Izráel házának büntetését! 6 Ha ezt letöltötted, másodszor feküdj a jobb oldaladra, és szenvedd el Júda házának a büntetését negyven napig. Egy-egy évet egy-egy napban adtam meg. 7 Szegezd tekintetedet Jeruzsálem ostromára, tűrd fel ruhád ujját, és prófétálj ellene! 8 Megkötözlek, és nem fordulhatsz egyik oldaladról a másikra, míg le nem telnek ostromod napjai. 9 Azután végy búzát, árpát, babot, lencsét, kölest és tönkölyt, tedd azokat egy edénybe, és készíts magadnak belőlük kenyeret! Ahány napig fekszel az oldaladon, azt edd: háromszázkilencven napig! 10 Húsz sekel súlyú ennivalót ehetsz naponként, mindig ugyanabban az időben egyed. 11 Vizet is mérték szerint igyál: egyhatod hínt, mindig ugyanabban az időben igyad! 12 Mint az árpakenyeret, úgy egyed, de emberi ganéjon süsd meg a szemük láttára! 13 Ezt mondja az Úr: Így eszik majd Izráel fiai tisztátalan kenyerüket a népek között, amelyek közé szétszórom őket. 14 De én ezt mondtam: Jaj, Uram, Uram! Én nem tettem magamat tisztátalanná ifjúkoromtól fogva mostanáig sohasem azzal, hogy elhullott vagy széttépett állatot ettem volna, és nem vettem a számba romlott húst. 15 Ő így válaszolt nekem: Nézd, megengedem neked, hogy emberi ganéj helyett marhaganéjon süsd meg a kenyeredet. 16 Azután ezt mondta nekem: Emberfia, én összetöröm a kenyér botját Jeruzsálemben. Kenyeret mértékkel és aggódva esznek, vizet is kimérve és borzadva isznak, 17 mivel szűkösen lesz kenyerük és vizük; borzadva néznek egymásra, és megrothadnak bűnük miatt.

"Te pedig, emberfia, fogj egy téglát... és véss rá egy várost: Jeruzsálemet!" (1). Alázattal enged a próféta az Úr szavának. Ki kell ábrázolnia mindazt, amit Isten az ő népével láttatni akar. Tükörré lenni, hogy benne valóban jól lássa mindenki, mi az oka és mértéke Isten ítéletének. Hátha lesz valaki, aki belátja, hogy "Bűneim büntetése utolért engem..." (Zsolt 40,13), és alázattal fogja imádkozni: "A nagy mélységből szüntelen, hozzád kiáltok Istenem..." (H 218).

RÉ 257 MRÉ 340

"Én megdicsőítettelek téged a földön…"

János 17,1-11

(4) „Én megdicsőítettelek téged a földön…” (János 17,1–11) ISTEN DICSŐSÉGÉRŐL… – 1.

Isten dicsősége Jézus Krisztus hatalmában mutatkozik meg.
A hatalomhoz nekünk mindig gyarló emberi képzeteink és persze nyomorúságos tapasztalataink tapadnak. Az emberi hatalom ebben a világban szükséges, a rend miatt, még ha gyarló módon sok nyomorúságot is okozhat. Isten dicsőségének Jézus Krisztusban megmutatkozó hatalma azonban az élet, az örök élet, az üdvösség hatalma. Jó tudni, hogy Jézus Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és földön (Máté 28,18), vagyis nem a bűné, betegségé, halálé, gonoszé az utolsó szó (2) – 2.
Isten dicsősége felragyog azok arcán,
akiket az Atya Jézus Krisztusnak adott, mert az övéi hisznek az élő Istenben, mert hisznek az Isten egyszülött Fiában (3). Olyan ez, mint amikor felragyog a nap, és bizonyos sáv ragyog, de a fák miatt sok minden árnyékban marad. Egyesek ragyognak, mások nem. Persze akik ragyognak, azok sem lehetnek elbizakodottak, mert a „világosság” nem az övék, csak rájuk esik. Minden kegyelem. A fényes sáv mozog, tehát ebben a világban sokakon látszódhat Krisztus, de végső soron nem mi mondjuk meg, kik azok... – 3.
Isten dicsősége felragyog a világban,
hiszen Jézus Krisztus elvégezte azt a munkát, amit Isten még a világ teremtése előtt eltervezett. Isten megváltotta ezt a világot (4–5). – Dicsőség az élő Istennek! Elég ennyi, a többi rendben lesz.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.