Napi ige magyarázat

"Királyod érkezik hozzád..."

Zak 7

1 Fenyegető jövendölés.Az Úr igéje szól Hadrák földje ellen, és Damaszkuszra nehezedik. Mert az Úr szemmel tartja az embereket, Izráel minden törzsét, * 2 a szomszédos Hamátot is meg Tíruszt és Szidónt, bármilyen bölcsek is. 3 Várat épített magának Tírusz, és annyi ezüstöt halmozott fel, mint a por, annyi színaranyat, mint az utcán a sár. 4 De most az Úr szegénnyé teszi, tengerbe dönti várfalát, a várost pedig tűz pusztítja el. 5 Ha meglátja ezt Askelón, megijed, Gáza is reszketni fog nagyon, Ekrón reménysége hamisnak bizonyul. Nem lesz király Gázában, Askelón lakatlan marad. 6 Asdódban keverék népség lakik majd, a filiszteusok gőgjét pedig megtöröm. 7 Kiveszem szájukból a húst, amelyet vérrel együtt esznek, és fogaik közül a förtelmes eledelt. De Istenünké lesz a maradékuk: olyanok lesznek majd, mint Júda egyik törzse, az ekróniak pedig olyanok, mint a jebúsziak. 8 Házam mellett táborozok, hogy megvédjem azoktól, akik arra járnak. Nem támadhat rájuk többé fosztogató, mert ezentúl figyelek majd rájuk. 9 Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán. 10 Mert kiirtom a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből - mondja az Úr. Kivész majd a harci íj, mert békét hirdet a népeknek; uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. 11 A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom foglyaidat a kiszáradt kútból. 12 Térjetek vissza a fellegvárba, reménykedő foglyok! Még ma kijelentem: Kétszeresen kárpótollak titeket! 13 Mert kifeszítem Júdát, mint egy íjat, Efraimot nyílnak használom. Felbuzdítom fiaidat, Sion, a görögök ellen, és olyanná teszlek, mint a hős kardja. 14 Akkor megjelenik fölöttük az Úr, kirepül nyila, mint a villám. Az én Uram, az Úr megfújja a kürtöt, és Témán felől támadó forgószélben vonul. 15 A Seregek Ura oltalmazza népét, győzelmet aratnak, és taposnak a parittyaköveken. Úgy zúgnak, mintha bort ittak volna, megtelnek, mint az áldozati kehely, mint az oltár sarkai. 16 Megsegíti őket Istenük, az Úr azon a napon. Pásztorolja népét, mint egy nyájat. Mint a korona drágakövei, úgy ragyognak földjén. 17 Milyen nagy az ő jósága, milyen nagy az ő szépsége! Bőven ad gabonát az ifjaknak, mustot a leányoknak.

"Királyod érkezik hozzád..." (9). Ez a prófécia Jézus jeruzsálemi bevonulásában teljesedik be. Nekünk talán nehéz elképzelni, mit jelent egy király uralkodása. Az ószövetségi nép életében a teljes békét és a rendezett élet visszatérését jelzi a király megjelenése. Ezért lesz kontrasztos Jézus virágvasárnapi bevonulása. Ő egészen máshogy érkezik, mint azt várják tőle. Igaz, diadalmas és alázatos - ezeket a jelzőket olvassuk róla. Egy ilyen királynak mi is lehetünk alattvalói!

RÉ 398 MRÉ 389

"…milyen hatalommal cselekszed ezeket…"

Lukács 20,1-8

(2) „…milyen hatalommal cselekszed ezeket…” (Lukács 20,1–8) – 1. Hallgatom egy zenés áhítaton Brahms klarinét-zongora szonátáját. Csak ámulok, és miközben hatalmába kerít a mennyei zene és a művészek zsenialitása, „egyszerűen” csak

részesülök ebből a gazdagító „hatalomból”.
– 2. Isten megváltó hatalmában, Jézus Krisztusra tekintve, kegyelemből lehet részesülni (205. dicséret 1. verse).
Csak az kérdez rá erre a hatalomra,
csak az tesz észrevételeket, aki ezt a „hatalmas csodát” kívülről szemléli, mert nem részesült abban. A farizeusok és az írástudók nem álmélkodnak, hanem kérdeznek, számon kérnek, bírálnak, Jézus Krisztus tanításait hallva, csodáit látva (1–2). Ezeknek azonban Jézus nem válaszol, hanem visszakérdez (3–4). A farizeusok kikerülik a kérdést, saját érdekeiket nézik, miközben bölcselkednek, okoskodnak, kritizálnak, de felelősen nem döntenek, és csak „látványosan” cselekszenek. – 3. Aki e-világi dolgokban sem dönt, az hogyan dönthetne a Krisztus ügyében.
Ezeknek Jézus Krisztus nem válaszol.
Ezek nem részesülnek az Ő megváltó hatalmában. Vigyázz, ha túl sokat kritizálsz, valójában kívül vagy azon, amihez hozzászólsz. Jézus Krisztus ügyével kapcsolatosan ez a „kintlévőség” halálos.

___

– 1. Hallgatom egy zenés áhítaton Brahms klarinét-zongora szonátáját, amely mindkét hangszer lehetőségeinek határait feszegeti, és a művészeket is komolyan próbára teszi.

Ott szolgálnak közvetlenül előttem ezek a tehetséges művészek.

Csak ámulok, és miközben hatalmába kerít a mennyei zene és a művészek zsenialitása, „egyszerűen” csak

részesülök ebből a gazdagító „hatalomból”.

 

– 2. Isten megváltó hatalmában, Jézus Krisztusra tekintve, kegyelemből, álmélkodva lehet részesülni (205. dicséret 1. verse).

Csak az kérdez rá erre a hatalomra,
csak az tesz észrevételeket, csak az kritizál, aki ezt a „hatalmas csodát” kívülről szemléli, mert nem részesült abban.

A farizeusok és az írástudók nem álmélkodnak, hanem kérdeznek, számon kérnek, bírálnak, Jézus Krisztus tanításait hallva, csodáit látva (1–2).

Ezeknek azonban Jézus nem válaszol, hanem visszakérdez (3–4).

A kérdés tartalma itt most Keresztelő Jánossal kapcsolatos, de nem is ez a lényeges, hanem az, hogy Jézus kérdése olyan, amire válaszolva, vagy nem válaszolva is kivillan az ember „lelke”.

A farizeusok kikerülik a kérdést, saját érdekeiket nézik, miközben bölcselkednek, okoskodnak, kritizálnak, de felelősen nem döntenek, és csak „látványosan” cselekszenek.

 

– 3. Aki e-világi dolgokban sem dönt, az hogyan dönthetne a Krisztus ügyében.

Ezeknek Jézus Krisztus nem válaszol,
nem felel, ezekhez nem szól, ezek nem részesülnek az Ő megváltó hatalmában.

Vigyázz, ha túl sokat kritizálsz, valójában kívül vagy azon, amihez hozzászólsz.

Jézus Krisztus ügyével kapcsolatosan ez a „kintlévőség” halálos.

Az Ő hatalmában részesedni annyi, mint Jézus Krisztusban lenni, „belül”, és az Ő ügyét képviselni.

Az Ő hatalmában részesedni: újjászületés, örök élet, szolgálat, felelős döntés és cselekvés, nem pedig állandó kérdések és észrevételek sora.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.